Żywienie bydła

Oferta naszych produktów dla bydła obejmuje:

  • mieszanki uzupełniające dla cieląt i jagniąt
  • mieszanki uzupełniające dla krów mlecznych, w okresie laktacji
  • mieszanki uzupełniające dla buhajów i jałówek